ENERJİ HUKUKU

Müvekkillerimize Türkiye’de enerji ile ilgili çeşitli önemli projelerde danışmanlık yapma konusunda geniş deneyime sahiptir. Avukatlarımız, yatırımcıları, özel sermaye fonlarını ve öz sermaye yatırımcılarını, finansman şirketlerini, müteahhitleri, proje şirketlerini ilgili ve departmanlarını / kurumlarını geliştirme, finansman, inşaat, işletme, birleşme ve satın alma ve geniş bir yelpazenin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak Petrol ve gaz, elektrik, yenilenebilir enerji ve atık yönetim projelerinde temsil etmektedir.
Özellikle Rüzgar Enerji Santralleri, Güneş Enerji Santralleri ve Hidroelektrik Santralleri ile ilgili olarak EPC sözleşmeleri, Tribün ve Panel Sözleşmeleri, Bakım ve Onarım Sözleşmeleri (O&M), ilgili kurumlar ile yapılacak bağlantı anlaşmaları ve diğer tüm süreçlerin yönetilmesinde müvekkilimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Başa dön
Visit Us On Linkedin