ŞİRKETLER HUKUKU ile BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Şirketler hukuku ile Birleşmeler ve Devralmalar ana faaliyet alanlarımızdan birini oluşturmaktadır. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ile konkordato süreçlerinin yönetilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerini kapsamaktadır.

Yabancı kökenli müvekkilimizin Türkiye’de faaliyet alanlarının oluşturulması konusunda hukuki alt yapısının şekillendirilmesi başta olmak üzere Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz.

Birleşme ve devralma, yönetim, finans, yeniden yapılanma ve tasfiye ve diğer kurumsal konularla ilgili danışmanlık hizmet sağlamaktayız. Müvekkilerimizin Türkiye’deki varlıklarını oluşturmalarına, yeni varlıkları bünyelerine katmalarına ve mevcut varlıkları, tüzük taslaklarını, tüzükleri ve diğer kurumsal belgeleri, hisse sözleşmelerini ve diğer düzenlemeleri yeniden yapılandırmalarına yardımcı oluyoruz. Müvekkilerimize, durum tespiti, vergi planlaması, para birimi düzenlemesi, birleşme süreçleri, müzakere ve sözleşmelerin ve diğer işlem belgelerinin hazırlanması ile Durum Tespit Raporlarının (Due Dilligence) hazırlanması da dahil olmak üzere işlemlerin yapılandırılması ve uygulanması konusunda eksiksiz bir hizmet paketi sunuyoruz.

Başa dön
Visit Us On Linkedin