ULUSLARASI TİCARET HUKUKU

Diğer bir ana faaliyet alanımız olan Uluslararası Ticaret Hukuku ile ilgili olarak Yerli ve yabancı müvekkillerimize çeşitli uluslararası ticaret konularında sürekli olarak danışmanlık hizmetinde bulunuyor ve onları temsil ediyoruz: Gümrük düzenlemeleri ve diğer tarife ve tarife dışı kısıtlamalar, ihracat kontrolü ve yaptırımları, anti-damping ve koruma soruşturmaları ve uluslararası ticaret davaları verdiğimiz hizmetlerden sadece birkaçı … Uluslararası Ticaret ekibi ayrıca DTÖ ve AB kuralları ve uygulamaları gibi çok taraflı ticaret düzenlemeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Verdiğimiz hizmetlerden örnekler vermek gerekir ise uluslararası malzeme tedarik sözleşmeleri ve sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin danışmanlık, ağır ve tehlikeli işlerden kaynaklı malzeme sözleşmeleri, nakliye sözleşmeleri, ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti….

Başa dön
Visit Us On Linkedin