UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Türkiye’de tahkim, son yirmi yılda çok önemli bir uyuşmazlık çözüm aracı haline gelmiştir. ICC, ICSID ve Milan Tahkim Odası gibi önde gelen uluslararası tahkim kurumlarının önünde birçok yerel ve uluslararası müvekkili başarıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz.
Türk Tahkim Hukuku konusundaki deneyimimiz, uluslararası uzmanlık ve uluslararası hukuk ağımızla olan işbirliğine dayanmaktadır.
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), ICC (Uluslararası Ticaret Odası), ICSID (Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi), Milano Tahkim Odası nezdinde birçok müvekkilimizi temsil etmekteyiz

Başa dön
Visit Us On Linkedin